✖ دخـتــر پـسـرا بفـرمـائـید تنهـایــی ✖

♥ خـدا منـم مـثل تـو تنهـام ♥

آذر 90
5 پست
آبان 90
1 پست
خدایا
1 پست
ابر_بهار
1 پست
نور_وجود
1 پست
تنهایی
1 پست
روزگار
1 پست
کوچه
1 پست
دل_شکسته
1 پست